• Ekspertyzy przyrodnicze na potrzeby programu rolnośrodowiskowego

  • Inwentaryzacje przyrodnicze

  • Monitoring przyrodniczy

Witam

Zapraszam do zapoznania się z ofertą dotyczącą wybranych aspektów z zakresu ochrony środowiska: ekspertyz, monitoringu oraz inwentaryzacji przyrodniczej. Współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin zoologii, botaniki oraz ochrony środowiska pozwala na rzetelne oraz kompleksowe podejście do tematu.
Ekspertyzy

Ekspertyzy przyrodnicze, są dokumentami potrzebnymi do otrzymania dopłat z tytułu gniazdowania na działce jednego lub kilku z 10-ciu gatunków ptaków związanych z siedliskami łąkowymi i...

Monitoring

Monitoring przyrody to regularne obserwacje i pomiary wybranych elementów przyrody żywej, prowadzone dla uzyskania informacji o zmianach tych elementów w czasie. Zadaniem monitoringu przyrody jest...

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody jest wyjściowym dokumentem do dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru. Może dotyczyć przyrody ożywionej jak i...